Chronik der

Schach-KM

1995 - heute

          

 

Tabellen der Schach-Kreismeisterschaften 1995 - 1999

KM 1995

KM 1996

KM 1997

KM 1998

KM 1999

14 Mannschaften
aus 7 Schulen

20 Mannschaften
aus 10 Schulen

23 Mannschaften
aus 9 Schulen

20 Mannschaften
aus 7 Schulen

22 Mannschaften
aus 11 Schulen

  1. St.-Sebastian-Schule  I

  1. Remigiusschule Borken I

  1. Remigiusschule Borken I

 1. Remigiusschule Borken I

 1. Hilgenbergschule Stadtlohn

  2. Von-Galen Schule Gescher

  2. Remigiusschule Borken II

  2. St. Sebastian-Schule I

 2. Hilgenbergsch. Stadtlohn I

 2. Remigiusschule Borken I

  3. Von-Galen Schule Oeding

  3. Michaelschule Reken

  3. Overbergschule Rhede I

 3. GGS Heelden/Werth II

 3. Georgiusschule Spork

  4. Michaelschule Reken

  4. Hilgenbergschule Stadtlohn

  4. Hilgenbergschule Stadtlohn

 4. Overbergschule Rhede

 4. St.-Sebastian-Schule I

  5. St.-Sebastian-Schule II

  5. St.-Sebastian-Schule I

  5. Overbergschule Rhede II

 5. GGS Heelden/Werth I

 4. Overbergschule Rhede I

  6. Silvesterschule Erle

  5. St.-Vitus-Schule Südlohn I

  5. Hordtschule Stadtlohn

 5. Remigiusschule Borken II

 4. GGS Heelden / Werth

  7. Remigiusschule Borken III

  5. v. Kappenbergsch. Wessum

  7. Pfr.-Wigger-Sch. Suderwick I

 5. St.-Sebastian-Schule  I

 4. Silvesterschule Erle I

  7. St.-Sebastian-Schule III 

  8. Remigiusschule Borken III

  7. Pfr.-Wigger-Sch. Suderwick V

 5. Remigiusschule Borken IV

 4. Remigiusschule Borken II

  9. Remigiusschule Borken I 

  8. Marienschule Heiden I

  9. Pfr.-Wigger-Sch. Suderwick II

 9. Remigiusschule Borken III

 4. Alexander-Hegius-Sch. Heek

  9. Remigiusschule Borken II 

  8. Overbergschule Rhede I

  9. Remigiusschule Borken IV

 9. St.-Sebastian-Schule III

 4. Silvesterschule Erle II

  9. St.-Sebastian-Schule V 

  8. Aabachschule Ahaus I

  9. Michaelschule Reken

 9. Hilgenbergsch. Stadtlohn II

 4. Hilgenbergschule Stadtlohn II

12. St.-Sebastian-Schule IV 

  8. Aabachschule Ahaus II

  9. Pfr.-Wigger-Sch. Suderwick III

 9. St.-Sebastian-Schule II

12. Remigiusschule Borken III

13. Alex.-Hegius Schule Heek I 

  8. St.-Sebastian-Schule III

  9. Marienschule Heiden I

13. GGS Heelden/Werth III

12. Remigiusschule Borken IV

13. Alex.-Hegius Schule Heek II 

14. Marienschule Heiden II

  9. Remigiusschule Borken II

13. Hilgenbergsch. Stadtlohn III

14. Marienschule Heiden I

 

14. Elleringschule Maria-Veen

15. Marienschule Heiden II

13. St.-Sebastian-Schule V

14. St.-Sebastian-Schule II

 

16. St.-Sebastian-Schule II

15. Remigiusschule Borken III

13. Marienschule Heiden

14. St.-Sebastian-Schule V

 

16. Overbergschule Rhede II

15. Bischof-Martin-Sch. Nienborg II

17. Silvesterschule Erle I

14. Hilgenbergsch. Stadtlohn III

 

18. St.-Vitus-Schule Südlohn II

15. St. Sebastian-Schule II

18. GGS Heelden/Werth IV

14. St.-Sebastian-Schule III

 

18. St.-Sebastian-Schule IV

15. St. Sebastian-Schule III

19. St.-Sebastian-Schule IV

19. Aabachschule Ahaus

 

20. Marienschule Heiden III

20. Bischof-Martin-Sch. Nienborg III

19. Silvesterschule Erle II

19. Wilhelmschule Gronau

 

 

20. Pfr.-Wigger-Sch. Suderwick IV

 

19. St.-Sebastian-Schule IV

 

 

20. St. Sebastian-Schule IV

 

22. Marienschule Heiden II

 

 

23. Bischof-Martin-Sch. Nienborg I

 

 

 

Tabellen der Schach-Kreismeisterschaften 2000 - 2004

KM 2000

KM 2001

KM 2002

KM 2003

KM 2004

30 Mannschaften
aus 13 Schulen

20 Mannschaften
aus 8 Schulen

28 Mannschaften
aus 11 Schulen

26 Mannschaften
aus 8 Schulen

30 Mannschaften
aus 10 Schulen

 1. Remigiusschule Borken I

  1. St.-Sebastian-Schule I

   1. St.-Sebastian-Schule I

  1. St.-Sebastian-Schule II

1. St.-Sebastian-Schule  I

 2. Kath. GS Anholt

  2. St.-Sebastian-Schule II

  2. GGS Heelden/Werth I

  2. St.-Sebastian-Schule I

2. Alex.-Hegius-Schule Heek I

 3. Silvesterschule Erle I

  3. Alexander-Hegius-Sch. Heek

  3. Remigiusschule Borken I

  3. St.-Sebastian-Schule III

3. Antoniusschule Reken I

 4. GGS Heelden/Werth

  4. GGS Heelden/Werth I

  4. Alex.-Hegius-Schule Heek I

  4. Alexander-Hegius-GS Heek II

4. Silvesterschule Erle I

 5. Remigiusschule Borken III

  4. Remigiuschule Borken II

  4. Remigiusschule Borken II 

  5. Remigius-Grundschule Borken II

5. GGS Heelden/Werth I

 5. Aabachschule Ahaus III

  4. Remigiusschule Borken I

  4. St.-Sebastian-Schule II 

  6. Alexander-Hegius-GS Heek I

5. Marienschule Heiden II

 7. von-Kappenberg-GS Wessum

  4. GGS Heelden/Werth III

  4. Overbergschule Rhede I 

  6. Diepenbrockschule Bocholt I

5. St.Sebastian-Schule II

 7. St.-Sebastian-Schule I

  8. St.-Sebastian-Schule IV

  4. GGS Heelden/Werth III 

  6. Overbergschule Rhede I

8. Michaelschule Reken

 7. Aabachschule Ahaus I

  8. GGS Heelden/Werth II

  9. GGS Heelden/Werth II      

  6. Hordtschule Stadtlohn

8. Marienschule Heiden I

 7. Alex.-Hegius-Schule Heek

  8. Cordulaschule Gemen

  9. Hilgenbergschule Stadtlohn I

  6. St.-Sebastian-Schule VII

8. Diepenbrockschule Bocholt I

 7. Aabachschule Ahaus IV

  8. St.-Sebastian-Schule III

  9. Cordulaschule Gemen 

  6. Diepenbrockschule Bocholt II

8. St.-Sebastian-Schule V

12. St.-Sebastian-Schule II

  8. Hilgenbergschule Stadtlohn I

  9. St.-Sebastian-Schule III

12. Remigius-Grundschule Borken I

8. Alex.-Hegius-Schule Heek II

12. Hilgenbergschule Stadtlohn II

  8. Marienschule Heiden I

  9. Remigiusschule Borken III        

12. St.-Sebastian-Schule IV

8. Diepenbrockschule Bocholt II

12. Remigiusschule Borken II

  8. Klaraschule Bocholt

14. Overbergschule Rhede II 

12. St.-Sebastian-Schule VI

14. GGS Heelden/Werth II

12. Silvesterschule Erle III

15. St.-Sebastian-Schule V

14. von-Galen-Schule Oeding

12. Silvesterschule Erle III

14. Antoniusschule Reken II

12. Hilgenbergschule Stadtlohn I

15. Hilgenbergsch. Stadtlohn II

14. Klaraschule Bocholt II   

12. Overbergschule Rhede II

14. St.-Sebastian-Schule VII

12. Hordtschule Stadtlohn

17. St.-Sebastian-Schule VI

17. Pestalozzischule Ahaus  

17. Cordulaschule Gemen I

17. St.-Sebastian-Schule VIII

12. St.-Sebastian-Schule III

17. Remigiusschule. Borken III

17. St.-Sebastian-Schule VII

17. St.-Sebastian-Schule V

17. St.-Sebastian-Schule VI

12. Georgiusschule Holtwick

19. GGS Heelden/Werth IV

17. Hilgenbergschule Stadtlohn II 

17. Overbergschule Rhede III

17. GGS Heelden/Werth IV

20. Marienschule Heiden V

20. Marienschule Heiden II

17. Alex.-Hegius-Schule Heek II

20. Silvesterschule Erle IV

17. GGS Heelden/Werth V

20. Remigiusschule Borken IV

 

17. GGS Heelden/Werth IV     

20. Silvesterschule Erle II

17. Hordtschule Stadtlohn

20. Silvesterschule Erle II

 

22. St.-Sebastian-Schule VI

20. St.-Sebastian-Schule VIII

17. Antoniusschule Reken III

23. Josefschule Ahaus 

 

22. Marienschule Heiden I     

23. St.-Sebastian-Schule IX

17. Ellering-Schule Maria Veen

23. Marienschule Heiden III

 

24. St.-Sebastian-Schule IV

23. Silvesterschule Erle I

24. GGS Heelden/Werth III

23. St.-Sebastian-Schule IV

 

24. Klaraschule Bocholt I 

23. Cordulaschule Gemen II

24. St.-Sebastian-Schule IV

23. Marienschule Heiden IV

 

24. St.-Sebastian-Schule V

23. Diepenbrockschule Bocholt III

24. St.-Sebastian-Schule III

23. Aabachschule Ahaus II

 

27. Alex.-Hegius-Schule Heek III

 

24. Silvesterschule Erle II

23. Marienschule Heiden I

 

27. Marienschule Heiden II    

 

28. Marienschule Heiden III

29. Hilgenbergschule Stadtlohn III

 

 

 

28. Marienschule Heiden IV

30. Marienschule Heiden II

 

 

 

30. Marienschule Heiden V

 

Tabellen der Schach-Kreismeisterschaften 2005 - 2009

KM 2005

KM 2006

KM 2007

KM 2008

KM 2009

34 Mannschaften
aus 12 Schulen

30 Mannschaften
aus 10 Schulen

25 Mannschaften
aus 9 Schulen

34 Mannschaften
aus 11 Schulen

30 Mannschaften
aus 6 Schulen

1. St.-Sebastian GS Raesfeld I

1. St.-Sebastian GS Raesfeld I

1. St.-Sebastian-GS Raesf. 1

1. Remigius GS Borken 1 1. Sebastianschule Klasse 4a/b

2. St.-Sebastian GS Raesfeld II

2. Remigius GS Borken I

2. Remigius GS Borken 2

2. Sebastian GS Raesf. 1 2. Silvesterschule Erle 1

3. Antonius GS Reken II

3. St.-Sebastian GS Raesfeld II

3. St. Vitus GS Südlohn

3. Ellering-GS Maria Veen 3. Remigius GS Borken 1

4. St.-Sebastian GS Raesfeld III

4. Alex.-Hegius-GS Heek I

4. Silvesterschule Erle 1

4. Walburgis-GS Ramsdorf 4. Sebastianschule Klasse 3c-I

5. Silvesterschule Erle

5. Antonius GS Reken I

5. St.-Sebastian-GS 7

5. GGS Heelden-Werth 1 5. Sebastianschule Klasse 4a

6. Remigius GS Borken I

5. Silvesterschule Erle I

6. Antonius GS Reken

6. Silvesterschule Erle 5. Josefschule Ahaus

7. Diepenbrock GS Bocholt I

7. von-Kappenberg-GS Wessum

7. Remigius GS Borken 3

7. Alex.-Hegius-GS Heek 7. Sebastianschule Klasse 4b-I

8. GGS Heelden/Werth II

8. Antonius GS Reken II

8. Remigius GS Borken 1

8. Sebastian GS Raesf.  4 8. Remigius GS Borken 2

9. GGS Heelden/Werth I

9. Remigius GS Borken III

9. von-Kappenberg-GS Wessum

9. Burgschule Ah.-Ottenstein 1 9. Sebastianschule Klasse 4b II

9. Marienschule Heiden I

10. Remigius GS Borken II

10. St.-Sebastian-GS 2

10. Diepenbrockschule Bocholt 10. Sebastianschule Klasse 4c/a

9. Antonius GS Reken I

11. St.-Sebastian GS Raesfeld IV

11. Remigius GS Borken 4

11. Remigius GS Borken 3 11. Remigius GS Borken 3

12. Pankratius GS Gescher II

12. Antonius GS Reken III

12. Alexander-Hegius-GS Heek

12. Sebastian GS Raesf.  6 12. Silvesterschule Erle 2

13. Remigius GS Borken II

12. Remigius GS Borken V

13. St.-Sebastian-GS 3

13. Marienschule Heiden 4 13.Sebastianschule Klasse 3a

13. Diepenbrock GS Bocholt II

14. St.-Sebastian GS Raesfeld III

14. Silvesterschule Erle 4

14. Sebastian GS Raesf.  3 13. Remigius GS Borken 4

13. St.-Sebastian GS Raesfeld VI

15. Elleringschule Reken I

15. Silvesterschule Erle 2

15. GGS Heelden-Werth 2 15. Engelradingschule Marbeck 1

16. Engelrading GS Marbeck I

15. Marienschule Heiden I

16. Elleringschule Maria Veen

16. Remigius GS Borken 2 16. Sebastianschule Klasse 2d - I

16. St.-Sebastian GS Raesfeld IV

15. Remigius GS Borken IV

17. Burgschule Ah.-Ottenstein 2

17. Burgschule Ah.-Ottenstein 2 17. Burgschule Ahaus-Ottenstein

18. Marienschule Heiden III

18. Silvesterschule Erle II

18. St.-Sebastian-GS 6

18. Remigius GS Borken 4 18. Sebastianschule Klasse 3c-II

19. Remigius GS Borken V

19. St.-Sebastian GS Raesfeld VI

19. Silvesterschule Erle 3

19. Seb. GS Raesfeld 7 18. Sebastianschule Klasse 2b

20. Diepenbrock GS Bocholt III

20. Remigius GS Borken VI

20. Burgschule Ah.-Ottenstein 1

20. Pankratiusschule Gescher 1 18. Sebastianschule Klasse 3b

21. Marienschule Heiden II

21. Burgsschule Ahaus-Ottenstein

21. St.-Sebastian-GS 4

21. Sebastian GS Raesf.  2 18. Sebastianschule Klasse 3d

21. Alex.-Hegius-GS Heek

22. Marienschule Heiden II

22. St.-Sebastian-GS 9

22. Sebastian GS Raesf.  10 22. Burgschule Ahaus-Ottenstein

23. Remigius GS Borken III

23. Marienschule Heiden V

23. St.-Sebastian-GS 8

23. Sebastian GS Raesf.  9 22. Sebastianschule Klasse 1

24. Remigius GS Borken IV

24. Aabachschule Ahaus

24. St.-Sebastian-GS 5

24. Pankratiusschule Gescher 4 24. Burgschule Ahaus-Ottenstein

25. Georgius GS Holtwick I

24. Marienschule Heiden III

25. Remigius GS Borken 5

25. Sebastian GS Raesf.  5 25. Engelradingschule Marbeck 2

26. Pankratius GS Gescher I

26. St.-Sebastian GS Raesfeld V

 

26. Marienschule Heiden 1 26. Engelradingschule Marbeck 3

26. Edith-Stein-GS Bocholt I

27. Alex.-Hegius-GS Heek II

 

27. Burgschule Ah.-Ottenstein 4 27. Sebastianschule Klasse 2a

28. GGS Heelde/Werth III

28. Alex.-Hegius-GS Heek III

 

28. Burgschule Ah.-Ottenstein 3 28. Burgschule Ahaus-Ottenstein

29. Georgius GS Holtwick II

29. St.-Sebastian GS Raesfeld VII

 

29. Marienschule Heiden 2 29. Sebastianschule Klasse 2d-II

30. St.-Sebastian GS Raesfeld VII

30. Marienschule Heiden IV

 

30. Marienschule Heiden 3 30. Sebastianschule Klasse 2c

31. Remigius GS Borken VI

 

 

31. Sebastian GS Raesf.  8  

32. St.-Sebastian GS Raesfeld V

 

 

32. Sebastian GS Raesf.  11  

33. Engelrading GS Marbeck II

 

 

33. Pankratiusschule Gescher 3  

34. Pankratius GS Gescher III

 

 

34. Pankratiusschule Gescher 2  

 

Tabellen der Schach-Kreismeisterschaften 2010 - 2014

KM 2010

KM 2011

KM 2012

KM 2013

KM 2014

35 Mannschaften
aus 10 Schulen

28 Mannschaften
aus 7 Schulen

30 Mannschaften
aus 7 Schulen

26 Mannschaften
aus 10 Schulen

24 Mannschaften
aus 8 Schulen

 1. Kl. 3b/d Sebastian-GS Raesfeld

  2. Kl. 4c-II Sebastian-GS Raesfeld

  3. Kl. 4c-I Sebastian-GS Raesfeld

  4. Remigius-GS Borken I

  4. Kl. 1b-I Sebastian-GS Raesfeld

  6. Remigius-GS Borken IV

  7. Kl. 4a Sebastian-GS Raesfeld

  8. Josefschule Ahaus I

  8. Marienschule Vreden I

  8. Alexander-Hegius-Schule Heek I

  8. Kl. 4d-I Sebastian-GS Raesfeld

12. Pankratiusschule Gescher

13. Engelradingschule Marbeck I

14. Kl. 2b Sebastian-GS Raesfeld

14. Burgsschule Ahaus-Ottenstein

16. Engelradingschule Marbeck III

17. Remigius-GS Borken II

18. Remigius-GS Borken III

18. Silvesterschule Erle

18. Marienschule Vreden II

21. Kl. 4d/b Sebastian-GS Raesfeld

22. Kl. 2a Sebastian-GS Raesfeld

23. Kl. 1a/2a Sebastian-GS Raesf.

24. Kl. 3a/4b Sebastian-GS Raesf.

25. Engelradingschule Marbeck II

26. Alexander-Hegius-Schule Heek II

27. Remigius-GS Borken V

27. Kl. 3c Sebastian-GS Raesfeld

29. Remigius-GS Borken VI

30. Kl. 1a Sebastian-GS Raesfeld

31. Kl. 2c Sebastian-GS Raesfeld

32. Michaelschule Reken

33. Kl. 1b-III Sebastian-GS Raesfeld

34. Josefschule Ahaus II

34. Kl. 1b-II Sebastian-GS Raesfeld

  1. Seb.-GS Kl. 4d Raesfeld

  2. Seb.-GS Kl. 4b Raesfeld

  3. Seb.-GS Kl. 2b-I Raesfeld

  4. Remigius-GS Borken 1

  5. Seb.-GS Kl. 3b Raesfeld

  6. Seb.-GS Kl. 3c-I Raesfeld

  7. Seb.-GS Kl. 4a Raesfeld

  8. Alex.-Hegius-GS Heek 1

  9. Remigius-GS Borken 3

10.Marienschule Vreden 2

11.Remigius-GS Borken 4

12.Seb.-GS Kl. 3a-I Raesfeld

13.Silvesterschule Erle  1

14.Seb.-GS Kl. 4c Raesfeld

15.Seb. GS Kl. 1 Raesfeld

16.Antoniusschule Reken

17.Remigius-GS Borken 6

18.Remigius GS Borken 2

19.Seb.-GS Kl. 3a-II Raesfeld

20.Remigius-GS Borken 5

21.Seb.-GS Kl. 3c-II Raesfeld

22.Alex.-Hegius-GS Heek 2

23.Engelrading Marbeck 1

24.Marienschule Vreden 1

25.Seb.-GS Kl. 2a Raesfeld

26.Silvesterschule  Erle 2

27.Engelrading Marbeck 2

28.Seb.-GS Kl. 2b-II Raesfeld

1. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 4b

2. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 3b-1

3. Remigius-GS Borken 1

4. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 4c-1

4. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 4a

6. Remigius-GS Borken 2

7. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 3b-2

7. Alexander-Hegius-GS Heek 1

7. Antoniusschule Reken 2

10. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 2c

11. Antoniusschule Reken 1

11. Silvesterschule Erle 1

13. Remigius-GS Borken 4

13. Alexander-Hegius-GS Heek 2

15. St. Marienschule Vreden

15. Remigius-GS Borken 3

15. Silvesterschule Erle 2

15. Engelradingschule Marbeck

19. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 3a

19. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 2a-1

19. Sebastian-GS Raesfeld Mix

19. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 4c-2

23. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 1

23. Remigius-GS Borken 5

25. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 2b

25. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 2d

27. Sebastian-GS Raesfeld Kl. 2a-2

27. Silvesterschule Erle 3

29. Silvesterschule Erle 4

30. Antoniusschule Reken 3

1.

Sebastianschule Kl. 4b-1

2.

Silvesterschule Erle 1

3.

Sebastianschule Kl. 3cd

4.

Alex.-Hegius-GS Heek 1

5.

Sebastianschule Kl. 3ab4a

6.

Antoniusschule Reken 1

7.

Andreasschule Wüllen

8.

Remigius-GS Borken 4

9.

Remigius GS Borken 2

10.

Remigius-GS Borken 1

10.

Remigius-GS Borken 3

12.

Von-Galen-GS Gescher

13.

Remigius-GS Borken 5

14.

Sebastianschule Kl. 2c

15.

Sebastianschule Kl. 2a

16.

Hamalandschule Vreden

17.

Sebastianschule Kl. 4b-2

17.

v. G. Gescher 2 / Silv. Erle 2

17.

Alex.-Hegius-GS Heek 2

20.

Remigius-GS Borken 6

21.

Sebastianschule Kl. 2b

22.

Mar. Heiden 2 / Ant. Reken 2

23.

Pankratius-GS Gescher

24.

Marienschule Heiden 1

25.

Sebastianschule Kl. 1c

26.

Sebastianschule Kl. 1a/b

  1. Sebastianschule Kl. 3c

  2. Sebastianschule Kl. 4b/4d

  3. Sebastianschule Kl. 4c

  4. Diepenbrock 2 Bocholt

  4. Remigius-GS Borken 1

  6. Diepenbrock 1 Bocholt

  7. Michaelschule Reken

  8. Alex.-Hegius-GS Heek

  9. Diepenbrock 3 Bocholt

  9. Sebastianschule Kl. 3b

11. Remigius-GS Borken 3

12. Remigius-GS Borken 2

12. Remigius-GS Borken 4

12. Sebastianschule Kl. 4a

15. Sebastianschule Kl. 3a

15. Silvesterschule Erle 1

17. Marienschule Heiden

17. Andreasschule 1 Wüllen

17. Sebastianschule Kl. 3bc

20. Sebastianschule Kl. 2c

21. Andreasschule 2 Wüllen

22. Remigius-GS Borken 5

23. Sebastianschule Kl. 2b

23. Sebastianschule Kl. 2a / Erle 2

 

 

 

KM 2015

KM 2016

     

20 Mannschaften
aus 5 Schulen

20 Mannschaften
aus 5 Schulen

     

  1.   Seb.-GS Klasse 4c

  2.   Seb.-GS Klasse 4b

  3.   Seb.-GS Klasse 4a

  4.   Remigius-GS Borken 1

  5.   Diepenbrock 1 Bocholt

  6.   Remigius-GS Borken 3

  7.   Michaelschule Reken

  8.   Remigius-GS Borken 2

  9.   Seb.-GS Klasse 3c

10.   Seb.-GS E-Team

11.   Seb.-GS Klasse 3b

12.   Remigius-GS Borken 4

13.   Silvesterschule Erle 1

14.   Michaelschule Reken 2

15.   Seb.-GS 2a-II

15.   Seb.-GS 2c

17.   Seb.-GS Klasse 2b

17.   Seb.-GS Klasse 3a

19.   Seb.-GS Klasse 1

20.   Seb.-GS Kl 2a-I

  1. Seb.-GS Raesfeld Kl 3c

  2. Remigius-GS Borken 1

  3. Seb.-GS Raesfeld Kl 4c

  4. Silvesterschule Erle I

  5. Marienschule Heiden I

  6. Seb.-GS Raesfeld Kl 2a-I

  7. Remigius-GS Borken 2

  8. von Galen GS Gescher I

  8. von Galen GS Gescher II

10. Seb.-GS Raesfeld Kl 2c

11. Seb.-GS Raesfeld Kl 2b

11. Seb.-GS Raesfeld Kl 2a –II

11. Seb.-GS Raesfeld Kl 3b4b

14. Marienschule Heiden II

14. Seb.-GS Raesfeld Kl 2d

16. Silvesterschule Erle II

16. Seb.-GS Raesfeld Kl 4a

18. Remigius-GS Borken 3

19. Seb.-GS Raesfeld Kl 3a

20. Seb.-GS Raesfeld Kl 1

 

 

 

 

zur Schach-AG-Seite